Aktuality

rainbow

Od pondělí 11.5. 2020 se znovu otvírá Mateřská škola Albrechtice, s běžným provozem ( 6.30 – 15.30 hodin ).

 

Na základě vydaných doporučení MŠMT ( viz příloha ), bude nutné dodržovat následující pravidla:

-   při každém vstupu do MŠ bude povinností použít bezoplachovou dezinfekci, která bude umístěna na viditelném místě (u vstupu do haly)

-   při prvotním příchodu do MŠ předá rodič p. učitelce vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář v příloze), bez tohoto prohlášení nebude dítě od rodiče převzato.

- děti ani pedagogické pracovnice mateřské školy nemusí v prostorách školy nosit roušky

- rodiče i ostatní budou v prostorách MŠ (v budově i mimo ní) používat roušky, budou v šatně dodržovat rozestupy 2 m, popř. počkají v hale, až se prostor šatny uvolní, v MŠ se rodiče budou zdržovat co nejkratší dobu. Při předávání dítěte musí rodič dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.

- děti by měly být schopné dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání), měly by mít osvojenou správnou techniku umývání rukou

- do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.

- je zakázáno brát do MŠ vlastní hračky

- bude probíhat pravidelná dezinfekce třídy, hraček a všech společných prostorů

- pokud to počasí dovolí, bude probíhat většina školních aktivit na zahradě MŠ

- stravování bude zachováno v běžném režimu, za zvýšených hygienických opatření ze strany zaměstnankyň ŠJ

- případné dotazy rády zodpovíme

 

přílohy

 

 

Mateřská škola Albrechtice

Kontaktní osoba: Miroslava Štěrbová
Adresa: Albrechtice 131, Lanškroun 56301
E-mail: msalbrechtice@ow.cz
Telefon: +420 465 324 463
Mobil: +420 731 155 291
ISDS: sg3zd8my

více informací...

Zřizovatelem naší školy je Obec Albrechtice

Fotogalerie Kontakty